"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Par slimnīcu / Ziedojumi
 

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas vai nodošanas kārtība  skatīt šeit ...


Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir saņēmusi LR Veselības ministrijas atļauju 30.08.2016.Nr.01-27.1/3802 pieņemt ziedojumu no Norvēģijas Fosum kolektīva EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro) apmērā pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam “Saulrīti”. Ziedotā nauda paredzēta pusaudžu kolektīva “Saulrīti” apkures katla iegādei. Par izlietoto naudu tiks sniegta dokumentāla atskaite Norvēģijas Fosum kolektīvam.

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir saņēmusi LR Veselības ministrijas atļauju 07.01.2016.Nr.01-27/63 pieņemt ziedojumu no Norvēģijas Fosum kolektīva EUR 3300,00 apmērā pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam “Saulrīti”. Ziedotā nauda paredzēta pusaudžu ekskursijām, brīvā laika pavadīšanai nepieciešamām precēm un telpu remontam. Par izlietoto naudu tiks sniegta dokumentāla atskaite Norvēģijas Fosum kolektīvam.

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir saņēmusi LR Veselības ministrijas atļauju 23.12.2014.Nr.01-27/4686 pieņemt ziedojumu no Norvēģijas Fosum kolektīva EUR 2823,76 apmērā pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam “Saulrīti”. Ziedotā nauda paredzēta pusaudžu ekskursijām, brīvā laika pavadīšanai nepieciešamām precēm un telpu remontam. Par izlietoto naudu tiks sniegta dokumentāla atskaite Norvēģijas Fosum kolektīvam.

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir saņēmusi LR Veselības ministrijas atļauju 13.01.2014.Nr.01-27/162 pieņemt ziedojumu no Norvēģijas Fosum kolektīva EUR 4837,76 apmērā pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam “Saulrīti”. Ziedotā nauda paredzēta pusaudžu ekskursijām, brīvā laika pavadīšanai nepieciešamām precēm un telpu remontam. Par izlietoto naudu tiks sniegta dokumentāla atskaite Norvēģijas Fosum kolektīvam.