"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Par slimnīcu / Slimnīcas vēsture
 

Straupes narkoloģiskās slimnīcas vēsture

Slimnīca atrodas Lielstraupes pils mūros. 1963. gadā pilī iekārtoja psihoneiroloģisko slimnīcu un par galveno ārstu iecēla Leonu Samoiļenko. Jaunatvērtā slimnīca Straupē bija hronisku alkoholiķu piespiedu ārstēšanas iestāde ar 120 vietām, pakļauta Iekšlietu ministrijai.

Lielstraupes pils Straupe

Par lūzuma punktu jāuzskata 1966. gada 21. septembris, kad Veselības ministrs Vilhelms Kaņeps Lielstraupes psihoneiroloģiskajā slimnīcā par galveno ārstu iecēla tikko Medicīnas institūtu beigušo Jāni Strazdiņu. Pilī ienāca jauns saimnieks, kurš prata saskatīt tās gadsimtos uzkrātās kultūras un mākslas vērtības. Jaunā ārsta vadībā sākās lēna, bet neatlaidīga pils restaurācija. Prasmīgs saimnieciskais aprēķins deva iespēju galvenajam ārstam veikt pils restaurāciju ar minimāliem līdzekļiem. Savā komandā viņš uzaicināja strādāt vairākus Medicīnas institūta absolventus un Straupes iecirkņa ārstu Ēriku Kapzemu.

Republikāniskā Lielstraupes psihoneiroloģiskā slimnīca attīstījās par pirmo specializēto narkoloģisko slimnīcu Latvijā. 1973. gadā pēc septiņiem nesavtīga darba gadiem Straupē Jānis Strazdiņš pārcēlās uz Rīgu.

Jānis Strazdiņš 1994. gadā ieguvis Medicīnas Goda doktora grādu un 1995. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

No 1974. gada janvāra līdz 1975. gada aprīlim slimnīcu vadīja dakteris Emilians Brokāns, pēc tam par galveno ārstu tika iecelts Ēriks Kapzems. Viņa darbības laiks iezīmējās ar plašiem remontiem un celtniecību, ko veiksmīgi vadīja Jānis Jonass. Paplašinājās arī slimnīcas tiešais darba lauks. 1976. gadā slimnieku gultu skaits palielinājās līdz 175, papildus tika atvērta slimnīcas 3. nodaļa ar 25 gultām Cēsīs.

Laiku no 1970. gada vidus līdz 1980. gadu beigām varētu saukt par slimnīcas ziedu laiku. Viss noritēja pēc iestrādātām metodēm, slimnīca paplašinājās gan slimnieku, gan darbinieku skaita ziņā.

Uz diviem gadiem, no 1980. gada līdz 1982. gadam, slimnīcas vadība nonāca ārsta Jāņa Caunīša rokās. Dakteris Kapzems šajā laikā bija galvenais ārsts Strenču psihiatriskajā slimnīcā, bet 1982. gada jūnijā atgriezās Straupē un turpināja vadīt slimnīcu līdz 1987. gadam, kad viņa dzīve pēkšņi pārtrūka.

1987. gada augustā par Straupes narkoloģiskās slimnīcas (nosaukums tika mainīts 1985. gadā) galveno ārstu sāka strādāt Viesturs Rudzītis. Šajā laikā pavērās arvien vairāk iespēju iepazīties ar rietumvalstu pieredzi un metodēm alkoholiķu, narkomānu ārstēšanā. Jaunais, enerģiskais ārsts saprata, ka līdzšinējās metodes jāmaina, bet līdz ar to jāmainās domāšanai un attieksmei. No 1992. gadam līdz 1994. gadam Viesturs Rudzītis mēģināja realizēt DAYTOP terapijas programmu atkarību ārstēšanā, bet tas neizdevās. Veiksmīgs bija kopā ar Norvēģijas kolēģiem realizētais projekts,1991. gada vasarā izveidoja atkarībās nonākušo pusaudžu rehabilitācijas kolektīvu “Saulrīti”. 1994. gadā Viesturs Rudzītis no Straupes aizgāja.

No 1994. gada slimnīcas galvenais ārsts bija Edmunds Rudzītis. 1994. gadā slimnieku skaits sasniedza jau 3000 pacientu gadā, darbinieku skaits bija 65. Šai laikā slimnīca izkļuva no finansiālas krīzes, slimnīcu sertificēja un nosaukumu mainīja uz Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmums Straupes narkoloģiskā slimnīca. Savukārt 2004. gadā slimnīca tiek reorganizēta kā Valsts SIA, izveidojot valdi un par valdes priekšsēdētāju ieceļot Edmundu Rudzīti. Vēlāk Edmunds Rudzītis no 2008. gada līdz savai mūža nogalei strādāja par ārstu narkologu. 2009. gadā viņu apbalvoja ar Triju zvaigžņu ordeni.

2008. gada vasarā par slimnīcas valdes priekšsēdētāju iecēla Pēteri Kuprēviču, kurš no 1990. gada līdz iecelšanai par valdes priekšsēdētāju veica slimnīcas saimniecības pārziņa amata pienākumus. Slimnīcas ārstniecības procesu vada virsārste Dace Raituma.

Pētera Kuprēviča vadībā tiek pārvarēta valstī esošā krīze un slimnīcas slēgšanas draudi. Slimnīca turpina sniegt narkoloģiskos pakalpojumus. Struktūrvienībā „Saulrīti” turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem pusaudžiem. Pēteris Kuprēvičs vadīja slimnīcu līdz 2016. gada 19. septembrim.