"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 21. aprīlis, 2019
Kontakti / Rekvizīti
 

Valsts SIA Straupes narkoloģiskā slimnīcas rekvizīti:

Valsts SIA Straupes narkoloģiskā slimnīca
reģ. Nr 40003342456,
adrese: "Lielstraupes pils",
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV4152
norēķinu rekvizīti:
banka: Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konts: LV35TREL 9290 4910 0000 0