"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Pakalpojumi / Maksas pakalpojumu cenrādis
 

Straupes narkoloģiskās slimnīcas maksas pakalpojumi

 

Straupes narkoloģiskās slimnīcas stacionārs piedāvā maksas pakalpojumus:

  • Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana,
  • Konfidenciāla alkohola abstinences sindroma kupēšana,
  • Uzturošā terapija prolongētas darbības  medikamentu ievadīšana,
  • Abstinences sindroma kupēšanas paaugstināta servisa apstākļos (divvietīgas palātas),
  • Alkohola motivācija.

 

Pacientam bez primārās aprūpes ārsta nosūtījuma noteikts maksas ārstniecības pakalpojumu cenrādis.

(Precizēts maksas pakalpojumu cenrādis, kurš ir spēkā no 2009. gada 13. jūlija, sakarā ar VOAVA nosaukuma maiņu uz Veselības norēķinu centrs. Atcelts rīkojums Nr.19 no 2009. gada 7. jūlija ‘’Par pacientu maksas pakalpojumiem’’. Pamatojoties uz valsts budžeta grozījumiem un noslēgto līgumu ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, kas būtiski samazināts ar 2009. gada 1. jūliju un, izprotot pacientu maksātspēju, ar 2009. gada 13. jūliju noteikt šādus maksas pakalpojumu izcenojumus)


maksas pakalpojumi*

cena latos (Ls)

Veselības norēķinu centra noteiktais maksājums:
pacienta iemaksa ar ģimenes ārsta norīkojumu pacientam, kura ārstēšanu apmaksā Veselības norēķinu centrs:

 

5,00

Dienas uzturēšanās maksa: (higiēnas preces, kvalitatīvs ūdens, televīzija, prese, bibliotēka, auto vietošana) (Ls/dienā)

5,00

Pilnas maksas ārstniecības kurss: **
Ja ārstēšanas kurss nav īsāks par 2 dienām (Ls/ dienā)
Ja ārstēšanas kurss ir 1 diena

 
20,00
50,00
 

I/v sistēma par 1 sistēmu
I/v sistēma par 2 sistēmām

20,00
25,00

I/v sistēma
Uz pusgadu:
Uz 1 gadu:
Uz 2 gadiem:


35,00
40,00
60,00

Alkohola motivācijas terapija
(Ls/dienā

10,00

Maksas palāta (2-vietīga) (Ls/dienā)

10,00

 

* Maksas pakalpojumu izcenojumi spēkā no 2009. gada 13. jūlija, pamatojoties uz valsts budžeta grozījumiem un noslēgto līgumu ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu.

** Ja slimnīca izpilda Veselības norēķinu centra noteiktās apmaksātās pacientu kvotas, pacientiem ar ģimenes ārsta norīkojumu tiek noteikts pilnas maksas pakalpojums ar slimnīcas valdes priekšsēdētāja rīkojumu.