"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 21. aprīlis, 2019
Par slimnīcu / Iepirkumi
 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktā kārtībā ”Pārtikas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIAsns2017/1
NOLIKUMS skatīt šeit ...
Specifikācija skatīt šeit ...
Tehniskais- finanšu piedāvājums skatīt šeit ...
Paziņojums pretendentiem skatīt šeit ...
Protokols Nr.2 skatīt šeit ...
Protokols Nr.3 skatīt šeit ...
 Protokols Nr.4 skatīt šeit ...
 Protokols Nr.5 skatīt šeit ...
 Protokols Nr.6 skatīt šeit ...
______________________________________________________________________________________
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktā kārtībā
„Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām”
(Ident. Nr. 3/VSIAsns2016)
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /
Paziņojums pretendentiem skatīt šeit ... /Word fails /
2.pielikums. Specifikācija skatīt šeit ... /Word fails /
3.pielikums. Tehniskais piedāvājujms skatīt šeit ... /Excel fails /
Protokols Nr. 2 skatīt šeit ... /Word fails /
Iepirkumu komisijas protokols Nr.3 skatīt šeit ... /Word fails /
Iepirkumu komisijas protokols Nr.4 skatīt šeit ... /Word fails /
Iepirkumu komisijas protokols Nr.5 skatīt šeit ... /Word fails /
Ziņojums par iepirkuma procedūru skatīt šeit ... /Word fails /
_____________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par pārtikas produktu piegādi, slimnīca slēdz līgumus 2016. gadam par:

1.daļu ar SIA “Bajards” EUR 7215,90 bez PVN;

2.daļu ar SIA Kabuli Fruit” EUR 1082,10 bez PVN;

3.daļu ar SIA “Kabuli Fruit” EUR 2253,35 bez PVN;

4.daļu ar PKS “Straupe” EUR 7562,20 bez PVN;

5.daļu ar SIA “Futurus Food” EUR 5740,88 bez PVN;

6.daļu ar SIA “Liepkalni” EUR 3505,80 bez PVN.

_______________________________________________________________________________

IEPIRKUMS
Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca ”Pārtikas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIAsns2016/2
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /
______________________________________________________________________________________
IEPIRKUMS
Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. 1/VSIAsns2016
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par kurināmā (malkas) piegādi, slimnīca slēdz līgumu 2016. gadam ar: SIA “MAN CAN” par piedāvāto cenu bez PVN EUR 13062,00.
LĪGUMS skatīt šeit ... /Word fails /

______________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību  par medikamentu un medicīnas preču piegādi, slimnīca slēdz līgumus ar:

- A/S "Olainfarm"  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 731,50;
- A/S "Recipe Plus" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 16 354,91;
- SIA "B.Braun Medical" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 8265,00;
- SIA "MAGNUM MEDICAL" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1839,42;
- SIA “ELPIS” par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 296,62;
- SIA “One Med” par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 453,45;
- SIA “TZMO latvija” par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 354,90

________________________________________________________________________________________

IEPIRKUMS
„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām” Identifikācijas Nr. 6/VSIAsns2015

NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails  /

________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par pārtikas produktu piegādi, slimnīca slēdz līgumus 2015. gadam ar:
- 1. daļu ar SIA ,,ŽABO" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 6654,10;
- 2. daļu ar SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 938,60;
- 3. daļu ar SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1522,18;
- 4. daļu ar SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 521,20;
- 5. daļu ar SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1395,20;
- 6. daļu ar PKS "STRAUPE" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 6813,90;
- 7. daļu ar  SIA "Futurus Food" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 5510,04;
- 8. daļu ar  SIA "Beātus" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 4774,00.
_____________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par kurināmā (malkas) piegādi, slimnīca slēdz līgumu 2015. gadam ar:
- “R GRUPA” SIA par piedāvāto cenu bez PVN EUR 12 888,00.
_____________________________________________________________________________

„Pārtikas preču piegāde Valsts SIA  ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām” Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /   

_____________________________________________________________________________

IEPIRKUMS 

ATBILSTOŠI  PUBLISKO  IEPIRKUMA LIKUMA  8.2  PANTAM  Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde

NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails / 

_____________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību  iepirkumā “Degvielas iegāde Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām” identifikācijas Nr. 1/VSIAsns2015, slimnīca slēdz līgumu ar SIA “LUKoil Baltija R”:

- degviela benzīns E95 EUR 761,40 (Septiņi simti sešdesmit viens eiro 40 centi) bez PVN,
- dīzeļdegviela EUR 7207,20 (Septiņi tūkstoši divi simti septiņi euro 20 centi) bez PVN.
Piemērojot atlaidi visā līguma darbības laikā 0,045 (EUR/l) bez PVN.

______________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
"Degvielas iegāde Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas Nr.1/VSIAsns2015
NOLIKUMS skatīt šeit... /Word fails  /

_____________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību  par medikamentu un medicīnas preču piegādi, slimnīca slēdz Vispārīgo vienošanos ar:

- A/S "Olainfarm" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 415,71;
- A/S "Recipe Plus" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 9267,16 ;
- SIA "B.Braun Medical" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 7643,53 ;
- SIA "MAGNUM MEDICAL" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 2958,25

_______________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
„Vispārīgā vienošanās par medikamentu un medicīnas preču piegādi Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca””
Identifikācijas Nr. 9/VSIAsns2014
NOLIKUMS skatīt šeit... /Word fails  /

________________________________________________________________________________
VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" pārtrauc Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā, par medikamentu un medicīnas preču piegādi, ID Nr.8/VSIAsns2014

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir kļūdījusies, sagatavojot iepirkuma ID Nr.8/VSIA sns2014 nolikumu. Tiks veiktas izmaiņas dokumentācijā un iepirkums rīkots atkārtoti.

_________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par medikamentu un medicīnas preču piegādi, slimnīca slēdz līgumus ar:

- SIA "MAGNUM MEDICAL" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 2821,30;
- SIA "TZMO Latvija"par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 92,66;
- SIA "B.Braun Medical" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 7596,58;
- A/S "Recipe Plus" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 8097,11;
- A/S "Olainfarm"  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 415,71;
- SIA "One Med"par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 168,60;

___________________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca”” Identifikācijas Nr. 8/VSIAsns2014
NOLIKUMS skatīt šeit... /Word fails /

____________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību par pārtikas produktu piegādi, slimnīca slēdz līgumus 2014. gadam par:

1. daļu ar  SIA ,,ŽABO" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 8516,80;
2. daļu ar  SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1003,60;
3. daļu ar  SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1425,00;
4. daļu ar  SIA "LaFruta" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 721,20;
5. daļu ar  SIA ,,Kabuleti Fruit''  par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 1603,45;
6. daļu ar  PKS "STRAUPE" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 9266,12;
7. daļu ar  SIA "Futurus Food" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 6668,26;
8. daļu ar  SIA "Beātus" par piedāvāto zemāko cenu bez PVN EUR 6003,20.
______________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Tirgus izpētes konkursa rezultātiem 2014.gadam, slimnīca slēdz pirkuma līgumus:
- ar SIA ,,TABESCO'' par kurināmā (malkas) piegādi, līgumcena EUR 12066.00 (bez PVN)
- ar SIA ,,Vidzemes papīrs’’ par kancelejas prešu piegādi, līgumcena EUR 620.25 (bez PVN)
- ar SIA ,,Vidzemes papīrs’’ par saimniecības prešu piegādi, līgumcena EUR 3317.67 (bez PVN)
- ar SIA ,,Chemi Pharm Group'' par dezinfekcijas līdzekļu piegādi, līgumcena EUR 749.13 (bez PVN)

Valsts SIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca’’ iepirkumi

IEPIRKUMA
„Pārtikas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām”  Identifikācijas Nr. VSIAsns2014/7
NOLIKUMS 
skatīt šeit...

________________________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Valsts SIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca” Identifikācijas Nr. 5/VSIAsns2014
NOLIKUMS  skatīt šeit...

VSIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca'' pārtrauc Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā,  par medikamentu un medicīnas preču piegādi, ID Nr.5/VSIAsns2014

________________________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde” .  Iepirkuma identifikācijas Nr. 6/VSIAsns2014
NOLIKUMS skatīt šeit... 

_______________________________________________________________________________

IEPIRKUMA
„KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" VAJADZĪBĀM"
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /


IEPIRKUMA
„Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde"
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /


IEPIRKUMA
„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca"
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /


IEPIRKUMA
„SAIMNIECĪBAS PREČU UN  DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" VAJADZĪBĀM"
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /


Informācija par iepirkuma "Pārtikas preču piegāde VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca'' vajadzībām'' (ID Nr. VSIAsns2013/1) pārtraukšanu, pamatojoties uz IUB Iesnieguma izskatīšanas komisijas 10.06.2013. lēmumu Nr.4-1.2/13-193
NOLIKUMS skatīt šeit ... /Word fails /


IEPIRKUMA
" Degvielas iegāde Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām 2013. gadā" 
(identifikācijas Nr.2/VSIAsns2013)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /


IEPIRKUMA
" KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" VAJADZĪBĀM" 
(identifikācijas Nr. 4/VSIAsns2013)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /


IEPIRKUMA
" Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde" 
(identifikācijas Nr. 5/VSIAsns2013)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /


IEPIRKUMA
" Medikamentu un medicīnas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca"" 
(identifikācijas Nr. 3/VSIAsns2013)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /


ATKLĀTA KONKURSA
" Pārtikas preču piegāde Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām" 
(identifikācijas Nr. VSIAsns2013/1)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /

Labojumi iepirkumu tehniskajā specifikācijā, VII daļā "Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti produkti, bakaleja u.c. prod." labojumi veikti punktos: 7.19, 7.34, 7.43.".


IEPIRKUMA
" SAIMNIECĪBAS PREČU UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" VAJADZĪBĀM" 
(identifikācijas Nr. 6/VSIAsns2013)
NOLIKUMS skatīt šeit ...
/Word fails /


Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem  ,,Pārtikas preču  piegāde VSIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca'' vajadzībām 2012. gadam'' slimnīca slēdz pirkuma līgumus:

- ar SIA ,,ŽABO'' par gaļas produktu piegādi, līgumcena Ls 5162.00

- ar SIA ,,Kabuleti Fruit’’ par apstrādātu un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotu zivju piegādi, līgumcena Ls 450.10

- ar SIA ,,Kabuleti Fruit’’ par augļu, dārzeņu un saistīto produktu piegādi, līgumcena Ls 2960.10

- ar PKS ,,Straupe'' par piena produkti piegādi, līgumcena Ls 7217.00

- ar SIA ,,Zingus'' par bakalejas produktu piegādi, līgumcena Ls 5595.20

- ar SIA ,,Beātus'' par maizes piegādi, līgumcena Ls 3535.80