"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Kontakti / Administrācija
 

VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ir specializēta ārstniecības iestāde ar profesionāli kvalificētu personālu, kas spēj nodrošināt ārstniecību un  aprūpi labā līmenī. Slimnīca ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kuras viss pamatkapitāls pieder valstij. Slimnīcas struktūrvienība – pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti” ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” vadītāja Maija ANCVERIŅA,
dzimusi 1963.gada 9.jūlijā, Rūjienā.

Pilnveidojusi savas zināšanas dažādās jomās: darba tiesību, personāla vadības, fizisko personu datu aizsardzības, komerclikuma, kapitālsabiedrības darījumu interešu konfliktu novēršanas, kvalitātes sistēmas vadības un iekšējo auditu jomā, labas pārvaldības apgūšanā. Ieguvusi kvalitātes sistēmas vadītāja un vadošā auditora sertifikātu. Liela pieredze darbā ar cilvēkiem, Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu piesaistē, finansēto projektu vadībā un īstenošanā. 2001. gadā Osterzundē (Ӧstersund), Zviedrijā papildinājusi zināšanas un ieguvusi sertifikātu slimnīcu menedžmentā un administrācijā. Ieguvusi medicīnisko, juridisko izglītību, maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
Valdes locekle Maija Ancveriņa
tālrunis : 64 132 224
e-pasts: valde.sns@apollo.lv 

Virsārste Dace Raituma,
tālrunis: 64 132 228;
mob.tālrunis: 29 49 53 19
e-pasts:
virsarsts.sns@apollo.lv

Virsmāsa Regīna Blaua,
mob.tālrunis: 26 57 41 45
e-pasts: virsmasa.sns@apollo.lv

Galvenā grāmatvede Iveta Bērziņa
Tālrunis: 64 132 185
e-pasts: gramatvediba.sns@apollo.lv