"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 20. jūnijs, 2018
Par slimnīcu
 

Narkoloģiskie pakalpojumi pieejami VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, informācija www.strencupns.lv

VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” tiks pārtraukta pacientu uzņemšana 2017.gada 23. decembrī

Lai nodrošinātu nepārtrauktu narkoloģijas pakalpojumu pieejamību pacientiem, pamatojoties uz 03.11.2017. VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” Dalībnieku sapulcē lemto par to, ka no 2018. gada 1. janvāra tiek pārcelta narkoloģisko pakalpojumu sniegšana no VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” uz VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, narkoloģiskie pakalpojumi pilnā apmērā tiks sniegti VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” no 2017.gada 23.decembra.

Vairāk informācijas www.strencupns.lv

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” komercdarbības veidi:

·         slimnīcu darbība;
·         sociālā aprūpe ar izmitināšanu.


Straupes narkoloģiskā slimnīca - medicīniskā palīdzība alkohola atkarības slimniekiem, pārtraucot pacienta sistemātisko un regulāro alkohola lietošanu, atjaunojot viņa darba spējas. Straupes slimnīcā ārsti pacientam nosaka arī terapiju atturības turpināšanai turpmākajā dzīvē.

Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" ir  valsts kapitālsabiedrība.  Straupes narkoloģiskā slimnīcas galvenie darbības veidi ir cilvēku veselības aizsardzība un slimnīcu darbība. Saskaņā ar Ārstniecības likumu, Valsts  SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" ir ārstniecības iestāde.

 

Straupes narkoloģiskā slimnīca


Vides pieejamība VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīcā”

Ierodoties VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīcā” (turpmāk tekstā – Slimnīca) pie centrālās ēkas Lielstraupes pils (uzņemšanas nodaļas) ir pieejams stāvlaukums, kur apmeklētājs var novietot autotransportu (ja ieradies ar savu autotransportu).

Pie minētās ēkas ir iespējams piebraukt arī no otras puses (iebraucot teritorijā no autobusa pieturas puses). Arī šajā pusē ir autostāvvieta, kur var novietot personīgo autotransportu.Nodaļa strādā 24 stundas diennaktī. Pie durvīm ir ierīkota zvanu poga, ar kuras palīdzību ir iespējams izsaukt personālu, ja nepieciešama palīdzība, lai iekļūtu ēkā.

Ēkas pirmajā stāvā ir izvietota neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļa. Pacienti, kuri tiek uzņemti stacionārā, nepieciešamības gadījumā, tālāk novirzīti uz stacionāra nodaļu ar personāla un nestuvju palīdzību.

Ēkai ir trīs stāvi, kuros nav iespējams nokļūt ar palīglīdzekļiem.

Tuvākā iestāde, kurā var saņemt narkoloģiskos pakalpojumus (maksas) ir VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valkas ielā 11, Strenčos, kurā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.