"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Rehabilitācijas kolektīvs "Saulrīti" / Rehabilitācija
 

Rehabilitācija Saulrītos                
   
Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas.

Galvenie uzdevumi rehabilitācijas procesā ir veicināt bērna sociāli pieņemu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē sabiedrībā.


Rehabilitācija tiek organizēta pēc 4 fāzu sistēmas, kas veicina: • bērna attieksmes maiņu pret psihoaktīvo vielu lietošanu un tās sekām;
 • atbildības paaugstināšanu;
 • piedalīšanos darba terapijā;
 • skolas programmas apguvi;
 • režīma ievērošanu;
 • individuālās uzvedības maiņu.


Kopā ar pieredzējušiem darbiniekiem jaunieši ne tikai darbojas attīstošās psiholoģijas nodarbībās, veic intensīvu individuālo darbu, bet kā liela ģimene strādā kopīgajā lauku mājā - uzkopj telpas, mazgā veļu, gatavo ēdienu, strādā dārzā. Viņi nostiprina savu veselību sporta nodarbībās, no jauna iegūst iekšējo harmoniju saskarē ar apkārtnes krāšņo dabu.

"Saulrītos" rehabilitācija ir pozitīvi vērsta, tas nozīmē, ka pozitīva iedarbība ir pārsvarā pār negatīvo (sankcijām un sodiem).

Atbildības princips rehabilitācijas procesā bērni tiek apmācīti pieņemt un realizēt svarīgus lēmumus, bet personāls ir atbildīgs par rehabilitācijas vides organizēšanu, programmas īstenošanu un klientu interešu aizstāvību.

Rehabilitācijā tiek iekļautas nepilngadīgajam nozīmīgas personas, notiek ģimenes problēmu diagnosticēšana un sniegts atbalsts. 

Rehabilitācijas vides organizēšana, daudzpusējs atbalsts sociāli pieņemamas uzvedības veidošanā un attiecīgas izmaiņas dzīvesveidā tiek panāktas ar vides palīdzību.

Vides terapijas organizēšanā un individuālas palīdzības sniegšanā iesaistās pieredzējušu darbinieku komanda:

 • vadītāja Elīna
 • sociālā darbiniece Kristīne
 • psihologs  Krists
 • narkologs Valdis
 • virtuves darba grupas audzinātāji: Ināra un Marita
 • audzinātājs/ saimniecības vadītājs Arnis 
 • audzinātājs/sporta aktivitāšu organizators Oskars
 • vecākā audzinātāja  Ilze 
 • audzinātāji Ieva, Uģis, Renāte, Anrī