"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Valdes locekļi / Maija Ancveriņa
 

 

VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” vadītāja Maija ANCVERIŅA, 


dzimusi 1963.gada 9.jūlijā, Rūjienā


Pilnveidojusi savas zināšanas dažādās jomās: darba tiesību, personāla vadības, fizisko personu datu aizsardzības, komerclikuma, kapitālsabiedrības darījumu interešu konfliktu novēršanas, kvalitātes sistēmas vadības un iekšējo auditu jomā, labas pārvaldības apgūšanā. Ieguvusi kvalitātes sistēmas vadītāja un vadošā auditora sertifikātu. Liela pieredze darbā ar cilvēkiem, Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu piesaistē, finansēto projektu vadībā un īstenošanā. 2001.gadā Osterzundē (Ӧstersund), Zviedrijā papildinājusi zināšanas un ieguvusi sertifikātu slimnīcu menedžmentā un administrācijā. Ieguvusi medicīnisko, juridisko izglītību, maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.