"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 21. aprīlis, 2019
Par slimnīcu / Izsoles
 

Pamatojoties uz 06.12.2017 Latvijas Republikas Veselības ministrijā panākto konceptuālo vienošanos ar Pārgaujas novada pašvaldību par VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” valdījumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekotāja maiņu no 01.02.2018., izsoles rezultātā sastādītie nedzīvojamo telpu nomas līgumi  Veselības ministrijā netiek saskaņoti.

Par nedzīvojamo telpu nomas iespējām izsoles objektos lūdzam interesēties Pārgaujas novada pašvaldībā pēc 01.02.2018.

Nomas tiesību izsole tiek pārcelta

no 2017. gada 20. novembra plkst. 12:00 uz

2017. gada 21. novembri plkst. 12:00,  

sakarā ar LR LIKUMU 

Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām,

ja 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu (20. novembris).

 

 

2017. gada 20. novembrī plkst. 12:00 VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” administrācijas ēkā “Lapas” notiks nedzīvojamo telpu nomas izsole.

Izsoles noteikumi skatīt šeit ...

Izsoles noteikumu Pielikums Nr.1 skatīt šeit ...

Izsoles noteikumu Pielikums Nr.2 skatīt šeit ...

Izsoles noteikumu Pielikums Nr.3 skatīt šeit ...

Pagraba plāna shēma skatīt šeit ...

Garāžu plāna shēma skatīt šeit ...

Protokols Nr.2 skatīt šeit ...