"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 24. februāris, 2018
Par slimnīcu / Informācija par kapitālsabiedrību
 

No 2016. gada 20. septembra slimnīcu vada valdes locekle Maija Ancveriņa.

Īpašuma struktūra
Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts daļu turētājs ir Veselības ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Veselības ministrijas valsts sekretārs.  Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Organizatoriskā struktūra skatīt šeit.

Informācijas publiskošanas politika skatīt šeit.