"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 17. jūlijs, 2018
Saites
 

Resursi internetā

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
http://www.vm.gov.lv/

VESELĪBAS NORĒĶINU CENTRS
http://www.vnc.gov.lv/

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA
http://www.pargaujasnovads.lv/
 

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
www.lm.gov.lv

VESELĪBAS EKONOMIKAS CENTRS
www.vec.gov.lv

LATVIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA
http://www.lvsada.lv/?sub=107

Nosūtīšanas kārtība uz slimnīcu un dienas stacionāru
http://www.vnc.gov.lv/lat/veseliba/sekundara_ves_apr/index.php?doc=33

Atbalsts trūcīgajiem pacientiem
http://www.vnc.gov.lv/lat/veseliba/atbalsts_trucigam_personam/

Kādi veselības aprūpes pakalpojumi netiek apmaksāti?
http://www.vnc.gov.lv/lat/veseliba/Kovalstsneapmaksa/